Escola Lul·lística de Mallorca

Maioricensis Schola Lullistica

 


Studia Lulliana
   
  Darrer volum publicat: 56 (2016)
 

 

 

X. Bonillo Hoyos, Reinterpretacions i reelaboracions de la tradició en alguns exemples del Llibre de meravelles de Ramon Llull.  Studia Lulliana 56 (2016) 3-33.

 

Paraules clau
Llull, exempla, Llibre de meravelles, gelosia, palau

Key words
Llull, exempla, Llibre de meravelles, jealousy, palace

Resum
Estudi comparatiu d’alguns exemples de Ramon Llull a partir de dos motius
concrets: el de la gelosia i el del palau.

Abstract
Comparative study of some Ramon Llull’s examples on two concrete subjects:
the jealousy and the palace.

 


Per accedir a tota la col·lecció de la revista visitau l'adreça <http://studia lulliana.uib.cat>