Escola Lul·lística de Mallorca

Maioricensis Schola Lullistica

 


Notícies
   
   
 

Studia Lulliana 60 (2020) Crònica

1. Jornades Acadèmiques Interdisciplinàries «One God, Many Names: Llull’s Hundred Names of God / Un Déu, molts noms: els Cent noms de Déu de Ramon Llull», Universitat de Barcelona, 26-27 de setembre de 2019 (211-215).

2. Represa de la Càtedra Ramon Llull de la UIB (215-216)

3. Rotacions lul·lianes: variacions sobre l’Ars combinatoria de Ramon Llull (216)

4. Understanding Ramon Llull: Philosophy, Arts and Science through the Ars Combinatoria (216)

5. Coloquio internacional «Ramon Llull y el lulismo. Fe y entendimiento», Palma, Col·legi de Sant Francesc, 5-7 de març de 2020 (217-219)

6. In memoriam Miguel Cruz Hernández (1920-2020) (219-223)

7. In memoriam J. N. Hillgarth (1929-2020) (223-225)