Escola Lul·lística de Mallorca

Maioricensis Schola Lullistica


Studia Lulliana
Arxius:      Volums            Autors
Darrer volum publicat: 63 (2023)
Studia Lulliana, Anuari d'estudis sobre Ramon Llull i el lul·isme, ha estat entre 1991 i 2022 (en format digital des de 2014) la segona etapa d'Estudios Lulianos. A partir de 2023 entra en la tercera etapa com a Butlletí bibliogràfic anual.

Consell editor
Anthony Bonner (director)
Maria Isabel Ripoll (secretària)
Arnau Vives (secretari)
Lola Badia
Jordi Gayà
Pere Rosselló
Josep-Enric Rubio
Albert Soler


Consell Assessor
Fernando Domínguez Reboiras (Raimundus-Lullus-Institut, Emeritus)
Kurt Flasch (Ruhr-Universität Bochum, Emeritus)
Harvey Hames (Ben Gurion University of the Negev)
Ruedi Imbach (Université Paris Sorbonne - Paris IV)
Michela Pereira (Università degli Studi di Siena, Emerita)
Rafel Ramis (Universitat de les Illes Balears)
Josep M. Ruiz Simón (Universitat de Girona)

Redacció i gestió
Maioricensis Schola Lullistica
Apartat de correus 17
07080 - Palma (Espanya)
http://msl.cat
scholalullistica@gmail.com

Centre de Documentació Ramon Llull
Universitat de Barcelona
Granvia 585
08007 - Barcelona (Espanya)
http://centrellull.ub.edu
centrellull@ub.edu

Amb els suports de
Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa, km. 7'5
07122 - Palma (Espanya)
http://biblioteca.uib.cat

Càtedra Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa, km. 7'5
07122 - Palma (Espanya)
https://catedraramonllull.uib.cat


© Studia Lulliana
Maioricensis Schola Lullistica
Apartat de correus 17
07080 - Palma (Espanya)

ISSN 1132 - 130X
ISSN digital 2340 - 4752
DL: PM-268-1961

https://licensebuttons.net/l/by-nc-sa/3.0/88x31.png

This work is licensed under  a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0  International License.

 

 

BIBLIOGRAFIA LUL·LÍSTICA  2023

 

 

Procediments de publicació de Studia Lulliana  /  Procedures for the publication of Studia Lulliana / Publications ethics and malpractice statement

 Llistat dels avaluadors anònims dels articles de Studia Lulliana 


Per accedir  a tota la col·lecció de la revista visitau:

Biblioteca Digital de les Illes Balears (portada, tots els volums)

RACO

Dialnet