Escola Lul·lística de Mallorca

Maioricensis Schola Lullistica

 


 
   
 

L'Escola Lul·lística de Mallorca / Maioricensis Schola Lullistica agrupa els investigadors i estudiosos de la figura de Ramon Llull d'arreu del món. Des de la seva fundació l'any 1936 ha estat al servei de la comunicació entre els diversos sectors del lul·lisme, contribuint així al renaixement dels estudis lul·lians al llarg del segle XX.

L'eina principal de la seva tasca és la revista Studia Lulliana. Els articles que s'hi publiquen reflecteixen l'estat actual de la investigació, completant-se amb una exhaustiva ressenya de les publicacions que se refereixen a Ramon Llull.

 
     
Escola Lul·lística de Mallorca
Ap. 17
07080 Palma de Mallorca
Espanya
e-mail: scholalullistica@gmail.com
mata