Escola Lul·lística de Mallorca

Maioricensis Schola Lullistica

 


Magistri

registre històric

   
   

 

* per data de nomenament

   
  1936
Francesc de B. Moll

1941
Miquel Colom
Josep Font i Trias

1942
Miquel Batllori
Sebastià Garcias Palou
Bartomeu Nicolau

1943
Miquel Dolç
Mario Martins
Gabriel Seguí Vidal

1944
Pere Bohigas

1947
Antonio Truyols Serra

1949
Fermin de Urmeneta
Josep Sabater Mut

1951
Ferdinand Van Steenberghen

1953
Ramon Sugranyes de Franch

1955
Miquel Arbona Pizà
Robert Pring-Mill

1957
Rafel Bauzá Bauzá
Giulio Bonafede
Rudolf Brummer
Eusebi Colomer
Francisco da Gama Caeiro
Antoni Oliver
Llorenç Pérez Martínez
Joan Tusquets Terrats

1958
Jocelyn Hillgarth

1960
Marie-Thérèse d'Alverny
García Colombás Llull
Maurice Gandillac
Guillem Morey Mora

1963
Louis Sala-Molins

1967
Walter W. Artus
Armand Llinares
Helmut Riedlinger
Sebastià Trias Mercant

1969
Manuel Bauçà Ochogavia
Alois Madre
Asunción Seguí Servols
Johannes Stöhr

1971
María Galino Carrillo
Cándido Genovart Rosselló
Charles Lohr

1975
Bartomeu Font Obrador
Jordi Gayà Estelrich
José M. Rodríguez Tejerina

1976
Antoni Bonner
Alvar Santamaria

1977
Georges G. Anawati
Francisco Canals Vidal
Miguel Cruz Hernández
José M. Cruz Pontes
Miquel Duran Pastor
Juan Esteve de Sagrera
Jorge E. Gracia
Gabriel Llompart
Josep Perarnau Espelt
Laureano Robles
Guillem Rosselló i Bordoy
Joseph Ruyschaert
José M. Sevilla Marcos
Dominique Urvoy
Carlos del Valle Rodríguez

1987
Lola Badia
Salvador de les Borges
Fernando Domínguez Reboiras
Alain Guy
Ruedi Imbach
Mark D. Johnston
Pere-Joan Llabrés Martorell
Alvar Maduell
Bartomeu Mestre Mestre
Antoni Montserrat Quintana
Bartomeu Nadal Moncadas
Miquel Pascual Pont
Michela Pereira
Romà Piña Homs
Pere Ramis i Serra
Pere Rosselló Bover
Albert Soler
Josep M. Vidal Roca

1993
Miquel Ferrer Flórez
Joan Rosselló Lliteras

2007
Maria Barceló i Crespí,
Thomas Burman,
Gabriel Ensenyat Pujol
Alexander Fidora
Roger Friedlein
Chaim Hames
Albert Hauf
Robert Hughes
Elena Pistolesi
Friedrich Pukelsheim
Maribel Ripoll
Marta Romano
Josep Enric Rubio
Josep Maria Ruiz Simon
Joan Santanach
Gabriel Segui Trobat
Viola Tenge-Wolf
Peter Walter