Escola Lul·lística de Mallorca

Maioricensis Schola Lullistica

 


Studia Lulliana
    Arxius:   volums    autors
 
Llistat dels avaluadors anònims dels articles de Studia Lulliana
   

Anna Alberni (Icrea - Universitat de Barcelona)
Lluís Cabré (Universitat Autònoma de Barcelona)
Enric Cassany (Universitat Autònoma de Barcelona)

Carles Llinàs (Universitat Ramon Llull)
Jaume Mensa (Universitat Autònoma de Barcelona)
Josep Murgadas (Universitat de Barcelona)

Elena Pistolesi (Università di Perugia)
Marta Romano (Officina di Studi Medievali, Palermo)
Joan Santanach (Universitat de Barcelona)
Francesc Vicens (Universitat Autònoma de Barcelona)


********
   
Studia Lulliana (des de 1991) és la continuació d'Estudios Lulianos (1957-1990). Anuari d'estudis sobre Ramon Llull i el lul·lisme

Consell editor
Anthony Bonner (director)
Maria Isabel Ripoll (secretària)
Lola Badia
Jordi Gayà
Pere Rosselló
Josep-Enric Rubio


Consell Assessor
Fernando Domínguez Reboiras (Raimundus-Lullus-Institut, Emeritus)
Kurt Flasch (Ruhr-Universität Bochum, Emeritus)
Harvey Hames (Ben Gurion University of the Negev)
Jocelyn N. Hillgarth (Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, Emeritus)
Ruedi Imbach (Université Paris Sorbonne - Paris IV)
Michela Pereira (Università degli Studi di Siena, Emerita)
Rafel Ramis (Universitat de les Illes Balears)
Josep M. Ruiz Simón (Universitat de Girona)

Redacció i gestió
Maioricensis Schola Lullistica
Apartat de correus 17
07080 - Palma (Espanya)
http://msl.cat
scholalullistica@gmail.com

Centre de Documentació Ramon Llull
Universitat de Barcelona
Granvia 585
08007 - Barcelona (Espanya)
http://centrellull.ub.edu
centrellull@ub.edu

Amb els suports de
Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa, km. 7'5
07122 - Palma (Espanya)
http://biblioteca.uib.cat

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa, km. 7'5
07122 - Palma (Espanya)
http://dfc.uib.cat

© Studia Lulliana
Maioricensis Schola Lullistica
Apartat de correus 17
07080 - Palma (Espanya)

ISSN 1132 - 130X
ISSN digital 2340 - 4752
DL: PM-268-1961

https://licensebuttons.net/l/by-nc-sa/3.0/88x31.png

This work is licensed under  a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0  International License.

 


 

 

Procediments de publicació de Studia Lulliana        hgt

Procedures for the publication of Studia Lulliana    hgt

Publications ethics and malpractice statement         hgt

 


Per accedir  a tota la col·lecció de la revista visitau l'adreça <http://studia lulliana.uib.cat>