Escola Lul·lística de Mallorca

Maioricensis Schola Lullistica


Studia Lulliana
Studia Lulliana (des de 1991) és la continuació d'Estudios Lulianos (1957-1990). Anuari d'estudis sobre Ramon Llull i el lul·lisme

Consell editor
Anthony Bonner (director)
Maria Isabel Ripoll (secretària)
Lola Badia
Jordi Gayà
Pere Rosselló
Josep-Enric Rubio


Consell Assessor
Fernando Domínguez Reboiras (Raimundus-Lullus-Institut, Emeritus)
Kurt Flasch (Ruhr-Universität Bochum, Emeritus)
Harvey Hames (Ben Gurion University of the Negev)
Ruedi Imbach (Université Paris Sorbonne - Paris IV)
Michela Pereira (Università degli Studi di Siena, Emerita)
Rafel Ramis (Universitat de les Illes Balears)
Josep M. Ruiz Simón (Universitat de Girona)

Redacció i gestió
Maioricensis Schola Lullistica
Apartat de correus 17
07080 - Palma (Espanya)
http://msl.cat
scholalullistica@gmail.com

Centre de Documentació Ramon Llull
Universitat de Barcelona
Granvia 585
08007 - Barcelona (Espanya)
http://centrellull.ub.edu
centrellull@ub.edu

Amb els suports de
Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa, km. 7'5
07122 - Palma (Espanya)
http://biblioteca.uib.cat

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa, km. 7'5
07122 - Palma (Espanya)
http://dfc.uib.cat


© Studia Lulliana
Maioricensis Schola Lullistica
Apartat de correus 17
07080 - Palma (Espanya)

ISSN 1132 - 130X
ISSN digital 2340 - 4752
DL: PM-268-1961

https://licensebuttons.net/l/by-nc-sa/3.0/88x31.png

This work is licensed under  a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0  International License.

 

 
Arxius:   volums    autors

Llistat dels avaluadors anònims dels articles de Studia Lulliana

Anna Alberni (Icrea - Universitat de Barcelona)
Lluís Cabré (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Rosanna Cantavella (Universitat de València)
Enric Cassany (Universitat Autònoma de Barcelona)
Laura de Castellet (Universitat de Barcelona)
Lluís Cifuentes (Universitat de Barcelona)
Carla Compagno (Universitat Freiburg)
Anna Fernàndez-Clot (Universitat de Barcelona)
Alexander Fidora (Icrea-Universitat Autònoma de Barcelona)
Jordi Font (Ateneu Universitari Sant Pacià)
Francisco Gimeno (Universitat de València)
Sebastià Giralt (Universitat Autònoma de Barcelona)
José Higuera (Universidade do Porto)

Carles Llinàs (Universitat Ramon Llull)
Marta Marfany (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
Sadurní Martí (Universitat de Girona)
Tomàs Martínez (Universitat Jaume I)
Jaume Mensa (Universitat Autònoma de Barcelona)
Josep Murgadas (Universitat de Barcelona)

Elena Pistolesi (Università di Perugia)
Marta Romano (Officina di Studi Medievali, Palermo)
Josep Maria Ruiz Simon (Universitat de Girona)
Joan Santanach (Universitat de Barcelona)
Albert Soler (Universitat de Barcelona)
Marià Toldrà (Universitat de Barcelona)
Francesc Tous (Universitat de Girona)
Amador Vega (Universitat Pompeu Fabra)
Francesc Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona)

Jaume Torró (Universitat de Girona)

Procediments de publicació de Studia Lulliana        hgt

Procedures for the publication of Studia Lulliana    hgt

Publications ethics and malpractice statement         hgt