Escola Lul·lística de Mallorca

Maioricensis Schola Lullistica

 


   
  Arxiu: índex dels volums
         
 

 

57 (2017)

R. D. Hughes, Oratio, Verbum, Sermo and "Les paraules de sa pensa": Internal Discourse in Ramon Llull (1271/1272-1290), its Sources, Implications and Applications (3-61)

E. Pistolesi, Dalla sensibilità all'intelletto: osservazioni sull'allegoria nel Llibre de contemplació  (63-96)

J. Torró Torrent,  El culte de la Mare de Déu de Blaquerna a l'Epir dels Comnè i a la Grècia dels Francs (97-116)

Bibliografia lul·lística i ressenyes (117-258)

Crònica (259-269)

Índex d'obres lul·lianes citades (271-274)

56 (2016)

X. Bonillo Hoyos, Reinterpretacions i reelaboracions de la tradició en alguns exemples del Llibre de meravelles de Ramon Llull (3-33).

J. Nadal Cañellas, Los jesuitas y el lulismo (35-51).

F.-P. Goy, Pierre Baudouin de Montarcis, un lulliste français du Grand Siècle (53-154).

Bibliografia lul·lística (155-174)

Ressenyes (175-251)

Bibliografia i ressenyes - consulta millorada

Crònica (252-270)

 

55 (2015)

A. Bonner i A. Soler, Les figures lul·lianes: la seva naturalesa i la seva funció com a raonament diagramàtic (3-30)

V. Tenge-Wolf, Ramon Llull’s Disputatio quinque hominum sapientium: some remarks on the Latin version edited in ROL XXXV (2014) (31-53)

C. Plaza, Jacques de Molay i Ramon Llull. Política, ordes militars i projectes de croada (55-81)

S. Campanini, Una fonte trascurata sul rapporto tra qabbalah e combinatoria lulliana in Pico della Mirandola: il commento alle preghiere di Yehudah Ibn Malka (83-127)

Bibliografia lul·lística (129-142)

Ressenyes (143-208)

Crònica (209-217)

Índex d'obres lul·lianes citades (219-222)

 

54 (2014)

R. Szpiech, La disputa de Barcelona como punto de inflexión (3-32)

P. Beattie, Crusading and the Penitential Life: James of Vitry's Crusade Sermon Models and Llull's De fine (33-66)

R. Planas, La batalla dels elements. Fra Lluís de Flandes, caputxí, contra Benito Jerónimo Feijóo, benedictí (67-86)

A. Bonner, Qui té por de Ramon Llull? (87-99)

Bibliografia lul·lística (101-116)

Ressenyes (117-178)

Crònica (179-191)


Per accedir a tota la col·lecció de la revista visitau l'adreça <http://studia lulliana.uib.cat>