Escola Lul·lística de Mallorca

Maioricensis Schola Lullistica

 


Studia Lulliana
   
  Arxiu: índex dels volums
         
 

 

 

45 (2015)

A. Bonner i A. Soler, Les figures lul·lianes: la seva naturalesa i la seva funció com a raonament diagramàtic (3-30)

V. Tenge-Wolf, Ramon Llull’s Disputatio quinque hominum sapientium: some remarks on the Latin version edited in ROL XXXV (2014) (31-53)

C. Plaza, Jacques de Molay i Ramon Llull. Política, ordes militars i projectes de croada (55-81)

S. Campanini, Una fonte trascurata sul rapporto tra qabbalah e combinatoria lulliana in Pico della Mirandola: il commento alle preghiere di Yehudah Ibn Malka (83-127)

Bibliografia lul·lística (129-142)

Ressenyes (143-208)

Crònica (209-217)

Índex d'obres lul·lianes citades (219-222)

 

44 (2014)

R. Szpiech, La disputa de Barcelona como punto de inflexión (3-32)

P. Beattie, Crusading and the Penitential Life: James of Vitry's Crusade Sermon Models and Llull's De fine (33-66)

R. Planas, La batalla dels elements. Fra Lluís de Flandes, caputxí, contra Benito Jerónimo Feijóo, benedictí (67-86)

A. Bonner, Qui té por de Ramon Llull? (87-99)

Bibliografia lul·lística (101-116)

Ressenyes (117-178)

Crònica (179-191)


Per accedir a tota la col·lecció de la revista visitau l'adreça <http://studia lulliana.uib.cat>