Escola Lul·lística de Mallorca

Maioricensis Schola Lullistica

 


   
  Arxiu: índex d'autors
 

 

 

P. Beattie, Crusading and the Penitential Life: James of Vitry's Crusade Sermon Models and Llull's De fine.  54 (2014) 33-66.

X. Bonillo Hoyos, Reinterpretacions i reelaboracions de la tradició en alguns exemples del Llibre de meravelles de Ramon Llull 56 (2016) 3-33.

A. Bonner, Qui té por de Ramon Llull? 54 (2014) 87-99.

A. Bonner i A. Soler, Les figures lul·lianes: la seva naturalesa i la seva funció com a raonament diagramàtic. 55 (2015) 3-30.

S. Campanini, Una fonte trascurata sul rapporto tra qabbalah e combinatoria lulliana in Pico della Mirandola: il commento alle preghiere di Yehudah Ibn Malka. 55 (2015) 83-127.

F.-P. Goy, Pierre Baudouin de Montarcis, un lulliste français du Grand Siècle 56 (2016) 53-154.

R. D. Hughes, Oratio, Verbum, Sermo and "Les paraules de sa pensa": Internal Discourse in Ramon Llull (1271/1272-1290), its Sources, Implications and Applications  57 (2017) 3-61.

J. Nadal Cañellas, Los jesuitas y el lulismo 56 (2016) 35-51.

E. Pistolesi, Dalla sensibilità all'intelletto: osservazioni sull'allegoria nel Llibre de contemplació  57 (2017) 63-96.

R. Planas, La batalla dels elements. Fra Lluís de Flandes, caputxí, contra Benito Jerónimo Feijóo, benedictí. 54 (2014) 67-86.

C. Plaza, Jacques de Molay i Ramon Llull. Política, ordes militars i projectes de croada. 55 (2015) 55-81.

R. Szpiech, La disputa de Barcelona como punto de inflexión. 54 (2014) 3-32.

V. Tenge-Wolf, Ramon Llull’s Disputatio quinque hominum sapientium: some remarks on the Latin version edited in ROL XXXV (2014). 55 (2015) 31-53.

J. Torró Torrent,  El culte de la Mare de Déu de Blaquerna a l'Epir dels Comnè i a la Grècia dels Francs 57 (2017) 97-116.


Per accedir a a tota la col·lecció de la revista visitau l'adreça <http://studia lulliana.uib.cat>