Escola Lul·lística de Mallorca

Maioricensis Schola Lullistica


Arxiu: índex d'autors
 
 

Per accedir  a tota la col·lecció de la revista visitau

Biblioteca Digital de les Illes Balears (portada, tots els volums)

P. Beattie, Crusading and the Penitential Life: James of Vitry's Crusade Sermon Models and Llull's De fine.  54 (2014) 33-66.

J. Bellver, The Profile and Possible Origin of Ramon Llull's Slave 62 (2022) 43-65

X. Bonillo Hoyos, Reinterpretacions i reelaboracions de la tradició en alguns exemples del Llibre de meravelles de Ramon Llull 56 (2016) 3-33.

A. Bonner, Qui té por de Ramon Llull? 54 (2014) 87-99.

A. Bonner i A. Soler, Les figures lul·lianes: la seva naturalesa i la seva funció com a raonament diagramàtic. 55 (2015) 3-30

A. Bonner, Els Introductoria Artis demonstrativae: una obra autèntica? 59 (2919) 5-22.

A. Bonner i P. J. Planas Mulet, La farmacologia de Ramon Llull: de la medicina de la Figura Elemental als reticles matemàtics 62 (2022) 43-65

L. Cabré, Apunts sobre Ramon Llull i J. V. Foix (1933-1936) 59 (2019) 89-98.

S. Campanini, Una fonte trascurata sul rapporto tra qabbalah e combinatoria lulliana in Pico della Mirandola: il commento alle preghiere di Yehudah Ibn Malka. 55 (2015) 83-127.

L. de Castellet, Paisatge sonor i primers esments d'instruments musicals en llengua catalana en l'obra de Llull 59 (2019) 55-87.

C. Coralba, Alcuni esempi di prosopopea lulliana: tra allegoria e coscienza narrativa 59 (2019) 35-52.

F.-P. Goy, Pierre Baudouin de Montarcis, un lulliste français du Grand Siècle 56 (2016) 53-154.

R. D. Hughes, Oratio, Verbum, Sermo and "Les paraules de sa pensa": Internal Discourse in Ramon Llull (1271/1272-1290), its Sources, Implications and Applications  57 (2017) 3-61.

J. Nadal Cañellas, Los jesuitas y el lulismo 56 (2016) 35-51.

E. Pistolesi, Dalla sensibilità all'intelletto: osservazioni sull'allegoria nel Llibre de contemplació  57 (2017) 63-96.

R. Planas, La batalla dels elements. Fra Lluís de Flandes, caputxí, contra Benito Jerónimo Feijóo, benedictí. 54 (2014) 67-86.

A. Bonner i J. P. Planas Mulet, La farmacologia de Ramon Llull: de la medicina en la Figura Elemental als reticles matemàtics 62 (2022) 43-65

C. Plaza, Jacques de Molay i Ramon Llull. Política, ordes militars i projectes de croada. 55 (2015) 55-81.

G. Pomaro, A proposito della Petitio Raimundi tra Celestino V e Bonifaci VIII 59 (2019)23-34.

M. Saiz, La natura, l'home i el llenguatge d'amor en l'univers significatiu del Llibre d'amic e amat 58 (2018) 43-66.

J. Santanach i Suñol, Qüestions de noms: de la Vita coetanea a la Vita magistri Raymundi 58 (2018) 67-76.

S. Sari, I generi letterari citati da Llull: concrezioni trovadoriche 58 (2018) 5-41.

A. Bonner i A. Soler, Les figures lul·lianes: la seva naturalesa i la seva funció com a raonament diagrmàtic 55 (2015) 3-30

R. Szpiech, La disputa de Barcelona como punto de inflexión. 54 (2014) 3-32.

V. Tenge-Wolf, Ramon Llull’s Disputatio quinque hominum sapientium: some remarks on the Latin version edited in ROL XXXV (2014). 55 (2015) 31-53.

J. Torró Torrent,  El culte de la Mare de Déu de Blaquerna a l'Epir dels Comnè i a la Grècia dels Francs 57 (2017) 97-116.

N. Vela, Els goigs de Ramon Llull 18 (2018) 79-152.

A. Vives Piñas, El Corpus Digital d'Amic e Amat (CDAIA): una base de dades sobre la metàfora lu·liana de l'amic e l'amat 62 (2022) 5-42