Escola Lul·lística de Mallorca

Maioricensis Schola Lullistica

 


Studia Lulliana
   
  Arxiu: índex d'autors
 

 

 

P. Beattie, Crusading and the Penitential Life: James of Vitry's Crusade Sermon Models and Llull's De fine.  44 (2014) 33-66.

A. Bonner, Qui té por de Ramon Llull? 44 (2014) 87-99.

A. Bonner i A. Soler, Les figures lul·lianes: la seva naturalesa i la seva funció com a raonament diagramàtic. 45 (2015) 3-30.

S. Campanini, Una fonte trascurata sul rapporto tra qabbalah e combinatoria lulliana in Pico della Mirandola: il commento alle preghiere di Yehudah Ibn Malka. 45 (2015) 83-127.

R. Planas, La batalla dels elements. Fra Lluís de Flandes, caputxí, contra Benito Jerónimo Feijóo, benedictí. 44 (2014) 67-86.

C. Plaza, Jacques de Molay i Ramon Llull. Política, ordes militars i projectes de croada. 45 (2015) 55-81.

R. Szpiech, La disputa de Barcelona como punto de inflexión. 44 (2014) 3-32.

A. Bonner i A. Soler, Les figures lul·lianes: la seva naturalesa i la seva funció com a raonament diagramàtic. 45 (2015) 3-30.

V. Tenge-Wolf, Ramon Llull’s Disputatio quinque hominum sapientium: some remarks on the Latin version edited in ROL XXXV (2014). 45 (2015) 31-53.


Per accedir a a tota la col·lecció de la revista visitau l'adreça <http://studia lulliana.uib.cat>